Advokátní kancelář SOLUTIO s.r.o.

Informace pro klienty

Převzetí Vaší věci a první konzultace s námi

Nejprve nás kontaktujte  prostřednictvím e-mailu, telefonicky, na Whatsappu, LinkedInu nebo osobně na adrese kanceláře a domluvíme se na konzultaci, při které se s Vaší věcí blíže seznámíme. Na konzultaci s Vámi projednáme konkrétní podmínky poskytování právních služeb včetně odměny.

Poskytování právních služeb

Veškeré právní služby ve Vaší věci budeme činit na základě Vašich pokynů a povedeme o nich evidenci, kterou od nás obdržíte při pravidelném vyúčtování nebo na vyžádání. O vývoji Vašeho případu Vás budeme pravidelně informovat. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit. Na rychlé reakci si zakládáme, nemusíte se tedy bát, že by komunikace s námi vázla.

Mlčenlivost

Vámi poskytnuté informace jsou u nás v bezpečí. Vůči veřejným orgánům i třetím osobám jsme vázáni zákonnou povinností mlčenlivosti.

19
59

Ochrana osobních údajů

Vámi poskytnuté informace jsou u nás v bezpečí. Pro více informací jsme pro vás sepsali podrobnosti o zpracování osobních údajů

Opatření dle AML zákona

Jako advokáti jsme v některých případech povinnými osobami ve smyslu tzv. AML zákona. Pro bližší představu se podívejte na naše povinnosti ve vztahu k AML.

70

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Naši klienti, kteří jsou spotřebiteli (nepodnikající fyzické osoby), mají možnost řešit případné spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb mimosoudně před Českou advokátní komorou (www.cak.cz). Na uvedené adrese lze nalézt také další podrobné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jejich zahájení.

Způsob výkonu advokacie

Advokátní kancelář SOLUTIO s.r.o. je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 350447. Jako její společník vykonává advokacii Mgr. Jan Suchomel, advokát zapsaný do seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou pod evidenčním číslem 15678, a to v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. b) ve spojení s ustanovením § 15 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.

Mgr. Karolína Menoušková vykonává advokacii jako samostatný advokát, který s Advokátní kanceláří SOLUTIO s.r.o. úzce spolupracuje.

16

Pojištění odpovědnosti

V souladu se zákonem o advokacii máme zřízeno povinné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou při výkonu advokacie, a to na částku 50 mil. Kč.