Převzetí Vaší věci a první konzultace s námi

Kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu, telefonicky, nebo osobně na adrese sídla uvedené v sekci kontakt a domluvíme se na konzultaci, na které se s Vaší věcí blíže seznámíme. Na konzultaci s Vámi projednáme konkrétní podmínky poskytování právních služeb včetně odměny.

 

  Poskytování právních služeb

Veškeré právní služby ve Vaší věci budeme činit na základě Vašich pokynů a povedeme o nich evidenci, kterou od nás obdržíte při vyúčtování nebo na vyžádání. O vývoji Vašeho případu Vás budeme pravidelně informovat. V případě jakýchkoliv dotazů se na nás můžete obrátit.

 

  Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací

Vámi poskytnuté informace jsou u nás v bezpečí. Vůči veřejným orgánům i třetím osobám jsme vázáni povinností mlčenlivosti, chráníme též Vaše data i Vámi poskytnuté dokumenty.

 

  Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V souladu se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, tímto informujeme své klienty (fyzické osoby), kteří s námi vstupují do smluvních vztahů jako spotřebitelé, že případné spotřebitelské spory vzniklé v souvislosti s poskytováním právních služeb je možné řešit mimosoudně před Českou advokátní komorou (ČAK). Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě, může se klient obrátit na ČAK s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa ČAK je www.cak.cz. Na uvedené adrese lze nalézt také další podrobné informace k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů včetně způsobu jejich zahájení.

 

  Způsob výkonu advokacie

OLŠINA & SUCHOMEL advokátní kancelář je společným projektem Mgr. Jakuba Olšiny, advokáta a Mgr. Jana Suchomela, advokáta, kteří vykonávají advokacii jako samostatní advokáti ve smyslu § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii a spolupracují spolu při poskytování právních služeb podle čl. 12 odst. 4 Pravidel profesionální etiky a pravidel soutěže advokátů České republiky (etický kodex).