Jsme mladí advokáti dynamicky rozvíjející společnou kancelář. V předních českých advokátních kancelářích jsme získali rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů a právním poradenstvím v rozmanitých oblastech. Klientům poskytujeme komplexní a praktické řešení jejich obchodních a životních situací. Právní služby poskytujeme v českém a v anglickém jazyce.

 

Mgr. Jakub Olšina

Jakub Olšina působí v advokacii od roku 2012, ve své praxi se specializuje na závazkové a smluvní právo a na zastupování klientů v soudních sporech a v rozhodčím řízení. V rámci své praxe poskytuje poradenství také v oblasti korporátního práva, práva duševního vlastnictví a práva informačních technologií.

Jakub vystudoval s vyznamenáním Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2012. V seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou je zapsán od roku 2015, ve kterém složil s výtečným prospěchem advokátní zkoušku.

 

Mgr. Jan Suchomel

Jan Suchomel se specializuje na zastupování klientů v obchodních sporech a poskytování právních služeb v oblasti smluvních a závazkových vztahů. Jan má také bohaté zkušenosti se zastupováním klientů před správními orgány. Ve své praxi se zabývá rovněž právem veřejných zakázek.

Jan vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kde v roce 2010 získal magisterský titul. Advokátem se stal v roce 2014 po čtyřleté praxi v advokacii na pozici advokátního koncipienta.

Mgr. Karolína Menoušková

advokátní koncipient

 

 


Při poskytování právních služeb se řídíme následujícími zásadami:

  K záležitostem klientů přistupujeme kreativně

Dokážeme pro Vás vždy najít to nejvhodnější a maximálně efektivní řešení.

Klademe důraz na osobní a individuální přístup

Vždy jednáte s advokátem, který je s Vašimi záležitostmi plně obeznámen a osobně se o ně stará.

Vážíme si našich klientů

Naším cílem je dlouhodobá spolupráce založená na vzájemné důvěře.