Smlouvy

 • převodní smlouvy na movité i nemovité věci, smlouvy o dílo, nájemní a podnájemní smlouvy, úvěrové financování a zajištění
 • příprava smluv vytvořených na míru dle požadavků klienta
 • kontrola a revize smluv předložených klientovi druhou smluvní stranou

 

  Řešení sporů

 • právní a skutkové posouzení případu klienta za účelem volby nejefektivnějšího řešení
 • zastupování před soudy a jinými veřejnými orgány
 • mimosoudní vyjednávání, dohody o narovnání
 • vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta, zastupování v exekučním řízení

 

  Právo nemovitostí

 • příprava nebo kontrola kupní smlouvy na nemovitost
 • advokátní úschova kupní ceny
 • právní prověrka nemovitosti
 • spolupráce se znalcem z oboru oceňování nemovitostí
 • smlouvy o zřízení věcných břemen

 

  Exekuce a insolvence

 • zastupování dlužníků a věřitelů v exekučním a insolvenčním řízení
 • příprava návrhů na nařízení exekuce, insolvenčních návrhů
 • poradenství statutárním orgánům při úpadku obchodní společnosti

 

  Fúze a akvizice

 • komplexní právní servis při procesu fúzí a akvizic obchodních společností
 • právní prověrky před realizací transakce (due diligence)
 • příprava a vyjednávání převodních smluv

 

  Pracovní právo

 • příprava a revize pracovních smluv
 • poradenství při skončení pracovního poměru, příprava výpovědí a dohod
 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech o určení neplatnosti výpovědi, o náhradu mzdy, či v jiných pracovněprávních sporech

 

  Právo duševního vlastnictví

 • příprava licenčních smluv, smluv o vývoji a implementaci software, smluv o servisu a údržbě software
 • ochrana při zásahu do práv duševního vlastnictví
 • posouzení a úprava vztahů při vývoji software a autorskoprávních vztahů se zaměstnanci a dodavateli
 • smluvní úprava mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací

 

  Právo obchodních společností

 • zakládání a správa obchodních společností, provádění a zápisy změn do obchodního rejstříku
 • organizace valných hromad a zastupování společníků
 • úprava vztahů se statutárními orgány, smlouvy o výkonu funkce, opční programy

 

  Veřejné zakázky

 • poradenství zadavatelům i účastníkům
 • administrace zadávacích řízení
 • zastupování ve správním řízení před ÚOHS

 

Trestní právo

 • právní pomoc a obhajoba v trestním řízení
 • příprava a podání trestního oznámení
 • zastupování poškozeného v trestním řízení