Close

Právní služby

Právní služby poskytujeme v českém a anglickém jazyce.

Smlouvy a právo nemovitostí

 • příprava komplexní smluvní dokumentace (včetně obchodních podmínek) nebo jednotlivých smluv na míru klientovi, revize smluv protistrany

 • komplexní služby při převodu nemovitostí - právní prověrka nemovitosti, příprava převodní dokumentace a zajištění advokátní úschovy finančních prostředků

 • spolupráce se znalcem z oboru oceňování nemovitostí

 • smlouvy o zřízení věcných břemen

solutio-ilustrace-up
solutio-ilustrace-left

Řešení sporů a vymáhání pohledávek

 • právní a skutkové posouzení případu klienta za účelem volby nejefektivnějšího řešení

 • zastupování před soudy a jinými veřejnými orgány

 • mimosoudní vyjednávání, dohody o narovnání

 • vymáhání pohledávek a jiných nároků klienta, příprava exekučního návrhu, příprava přihlášky do insolvenčního řízení

 • příprava návrhů na nařízení exekuce, insolvenčních návrhů

Korporátní agenda

 • zakládání a správa obchodních společností, zápisy změn do obchodního rejstříku

 • organizace valných hromad a zastupování společníků a členů na valných hromadách

 • úprava vztahů se statutárními orgány, smlouvy o výkonu funkce, opční programy

 • právní servis při fúzích a akvizicích, provedení due diligence

 • příprava a vyjednávání převodních smluv

solutio-ilustrace-right
solutio-ilustrace-left

Veřejné zakázky

 • poradenství zadavatelům i účastníkům

 • administrace zadávacích řízení

 • zastupování ve správním řízení před ÚOHS

Pracovní právo

 • příprava a revize pracovních smluv

 • poradenství při skončení pracovního poměru, příprava výpovědí a dohod o ukončení pracovního poměru

 • zastupování zaměstnavatelů i zaměstnanců ve sporech o určení neplatnosti výpovědi, o náhradu mzdy, či v jiných pracovněprávních sporech

solutio-ilustrace-down

© 2021 Advokátní kancelář SOLUTIO s.r.o. Všechna práva vyhrazena. | Zásady ochrany osobních údajů